Bez kategorii

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE !!!

kalkulator na dokumentach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE   Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w URZĘDZIE GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE Stanowisko pracy: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – PEŁNY ETAT. Planowany termin zatrudniania – 1 lipca 2022r. Termin składania aplikacji …

Więcej

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dwie świnie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 …

Więcej

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony http://www.ugkaweczyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 2014-04-07 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10   Status pod względem zgodności z ustawą …

Więcej

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 …

Więcej