Home / Sylwia Pijanka

Sylwia Pijanka

KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych ! Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego. leśnego lub płacących w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, że w niżej wskazanym sołectwie z przyczyn obiektywnych, nie będą prowadzone czynności inkasa podatków z tytułu II raty 2022r.  przez inkasenta wyznaczonego Uchwałą Rady Gminy w Nowym… Continue Reading KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Więcej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE !!!

kalkulator na dokumentach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE   Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w URZĘDZIE GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE Stanowisko pracy: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – PEŁNY ETAT. Planowany termin zatrudniania – 1 lipca 2022r. Termin składania aplikacji… Continue Reading NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE !!!

Więcej

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

 Nowy Kawęczyn, 28 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 503), art. 39… Continue Reading Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

Więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

Nowy Kawęczyn, dnia 12 kwietnia 2022 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności… Continue Reading Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

Więcej

Komunikat w sprawie inkasa I raty podatku 2022r.

KOMUNIKAT w sprawie  czynności inkasa  podatków lokalnych Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych !      Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płacących w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, że w niżej wskazanych sołectwach z przyczyn obiektywnych, nie będą prowadzone czynności inkasa podatków z tytułu I raty 2022r.… Continue Reading Komunikat w sprawie inkasa I raty podatku 2022r.

Więcej