Sylwia Pijanka

Przedłużenie terminu na złożenie ankiety do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023 – 2030”

Szanowni Państwo, przypominamy, że trwają prace nad opracowaniem dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023 – 2030”. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania …

Więcej

Zaświadczenie uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że zaświadczenie uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla potwierdzające: – wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo …

Więcej