Skład Rady Gminy w Nowym Kawęczynie – Kadencja 2006-2010

Przewodnicząca Rady Gminy Meszka Małgorzata
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górski Stanisław
Radni Gałka Barbara       
Iwanek Krzysztof
Kruczyński Grzegorz   
Michalski Antoni 
Pawlak Jarosław  
Piątkowski Tadeusz 
Płatkowski Stanisław 
Sikora Leszek    
Wesołowski Bernard    
Widarska Jolanta
Wieteska Piotr 
Zajączkowski Jan   
Zwoliński Paweł