fot. Michał Kostanek udostępnione przez LGD Gniazdo

Zabytki

Na terenie Gminy Nowy Kawęczyn obowiązuje Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nowy Kawęczyn i znajduje się w niej m.in. piętnaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nowy Kawęczyn wraz z kartami adresowymi znajduje się pod linkiem: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/?id=227107

 

Najbardziej znane zabytki na ternie Gminy Nowy Kawęczyn

Park dworski w Dolecku z początku XX wieku (nr rej.: 770 z 25.08.1986r.).

Zespół dworski w Nowym Dworze, w skład którego wchodzą: dwór, budynek dla służby, pralnia, kurnik, budynek gospodarczy (nr rej.: 550 z 25.03.1981r.) oraz park dworski (nr rej.: 571 z 20.06.1981r.).

Dwór w Nowym Dworze został wzniesiony w I ćw. XX wieku przez Stefana Okęckiego po tym, jak wycofujące się  w 1918r. wojska niemieckie spaliły pochodzący z XIX stulecia drewniany dwór. W ówczesnych czasach majątek był jednym z najlepiej prowadzonych folwarków Mazowsza. W 1926r. powstał projekt założenia parkowego – ogrodu w stylu angielskim.

Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono. Najpierw dwór zamieszkiwali pracownicy tutejszego PGR-u, później w dworze funkcjonowała szkoła, następnie Klub Prasy i Książki “Ruch”. W latach 80-tych dwór w stanie ruiny przejął Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Remont zakończono w 1989r. Obecnie zespół dworski jest własnością prywatną. Znajduje się w nim Klinika Rehabilitacji schorzeń kręgosłupa i narządu ruchu (www.rehabilitacjanowydwor.com).

źródło: www.dworypalace.travel.pl

Aleja lipowa w Nowym Dworze (nr rej.; 538 z 05.05.1980r.).

Jest to około dwustuletnia aleja prowadząca do dworu. Jej przedłużenie stanowi także uznana za pomnik przyrody aleja ciągnąca się na długości ok. 1,3 km od obszaru parku dworskiego, wzdłuż szosy prowadzącej do drogi Skierniewice – Rawa Mazowiecka.

Park dworski w Rzędkowie Starym z XIX i XX wieku (nr rej.: 572 z 20.06.1981r).

Kościół parafialny p. w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie (nr rej.: 596-XII-20 z 22.08.1954r. oraz 286/214 z 29.12.1967r.)

Obecny kościół parafialny został zbudowany w latach 1731-1751 . Jest to kościół konstrukcji zrębowej, orientowany, modrzewiowy, jednonawowy. Wnętrza przekryte stropami. Na belce tęczowej krucyfiks. Chór muzyczny na dwóch kolumienkach (na jednej z nich umieszczona data 1731). Posiada trzy późnobarokowe ołtarze (główny z obrazem Matki Bożej w barokowych sukienkach oraz Szymona i Judy Tadeusza na zasuwie, dwa ołtarze boczne dedykowane św. Annie i św. Barbarze).

Strona internetowa parafii: http://parafia-stararawa.cba.pl/ 

źródło: www.diecezja.lowicz.pl

Drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym (nr rej.: 596-XII-20 z 22.08.1954r. oraz 912/280 z 29.12.1967r.).

Jest to dzwonnica konstrukcji słupowej, oszalowana, przykryta dachem namiotowym zwieńczonym żelaznym krzyżem. Powstała w tym samym czasie co kościół.

Cmentarz przykościelny (nr rej.:811 a z 22.11.1991r.).

Cmentarz powstał w latach 1800-1900. Najstarszy istniejący nagrobek to grobowiec rodziny Prandota-Trzcińskich, pochodzący z 1840 roku.

Kaplica cmentarna p. w. św. Juliusza (na cmentarzu rzymsko – katolickim) w Starej Rawie z 1813r (nr rej.: 553-XII-18 z 29.04.1950r. oraz 287 z 29.12.1967r.).

Jest to kaplica murowana z kamienną posadzką, przykryta stropem. Posiada barokowy ołtarz. Usytuowana jest w centralnej części cmentarza parafialnego.

Zespół dworski w Trzciannie z XIX w. w skład którego wchodzą: dwór (nr rej.: 914/282 z 29.12.1967r.), park (nr rej. 915/283 z 29.12.1967r.).

Dwór w Trzciannie wzniesiono około 1820 roku. Przed wojną należał do rodu Prandotów. Jego powojenni właściciele to kolejno: Jackiewiczowie, Jan Biedrzycki, hr. Zbigniew Rzeszotarski.Aktualnie obiekt ten jest własnością prywatną.

Jest to dwór o wielce oryginalnej architekturze. Wzniesiony został na planie prostokąta. Od frontu znajduje się dwukolumnowy portyk z trójkątnym szczytem,  od strony parku sześciokolumnowy portyk wgłębny.

Dwór otacza klasyczny park. Tuż przy drodze od strony wschodniej rozpoczyna się długa aleja biegnąca w stronę stawów, leżących na północnym skraju parku. W swoim początkowym fragmencie pozostały z niej nieliczne stare drzewa, takie jak: wierzby, kasztanowce, lipy, dęby, graby, cisy, buki.

źródło: www.dworypalace.travel.pl

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Dzwonkowicach (nr rej. 288 z 01.07.1968r.).

Leży ono około 1,3 km na wschód od kościoła w Starej Rawie, w zakolu rzeki Rawki, na wschodnim jej brzegu.Jest niewidoczne z daleka, ponieważ porastają go drzewa. Ma kształt ściętego stożka o stromych zboczach i wysokości 6 metrów. U podstawy otoczone jest słabo dziś widocznymi: wałem i fosą.

źródło: http://old.ziemialodzka.pl

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Starej Rawie (nr rej. 289 z 01.07.1968r.).

Leży ono około 1 km na południowy wschód od kościoła w Starej Rawie, tuż za wsią, 300 metrów od koryta rzeki Rawki, w pobliżu strumienia będącego jej lewym dopływem. Ma kształt ściętego stożka o wysokości do 6 metrów, o stromych zboczach. Otoczone jest częściowo zachowaną fosą o szerokości 3 metrów oraz zniwelowanym dziś wałem dookolnym. Od strony południowej fosa jest zasypana. Obecnie porośnięte jest drzewami różnego gatunku i niskimi krzakami.

Przez okolicznych mieszkańców grodzisko nazywane jest ” Łysą Górą”.

źródło: http://old.ziemialodzka.pl