Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

Dyrektor szkoły: Karolina Hanuszkiewicz

Adres: Strzyboga 29, 96-115 Nowy Kawęczyn

tel.: (46) 831 41 02

e-mail: sekretariat@sp-strzyboga.pl

Adres strony internetowej: www.sp-strzyboga.pl