Konsultacje społeczne

Projekt MPZP Zglinna Mała – wyłożenie do publicznego wglądu

mapa P=MPZP- Zglinna Mała

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 7 października 2020 r. wykłada do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. …

Więcej