Urząd Gminy

Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

Tel: 0-46 831-42-89

       0-46 831-41-41

Fax: 0-46 831-42-89

E-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Wójt: Włodzimierz Ciok

Godziny urzędowania:

poniedziałek – środa  7.30 – 15.30,
czwartek  7.30 – 16.30,
piątek 7.30 – 14.30.

KONTA BANKOWE

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuje o numerach rachunków bankowych

Numer rachunku bieżącego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn
(dochody z tytułu podatków, opłat lokalnych, należności z tytułu czynszu i sprzedaży nieruchomości oraz dochodów różnych)
Bank Spółdzielczy o/Nowy Kawęczyn
nr konta: 56 9297 0005 0200 0130 2020 0133

Numer rachunku budżetu Gminy Nowy Kawęczyn
(dochody z tytułu subwencji, dotacji, zasilanie jednostek budżetowych)
Bank Spółdzielczy o/Nowy Kawęczyn
nr konta:
61 9297 0005 0200 0130 2012 0018

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy o/Nowy Kawęczyn

Nr konta: 72 9297 0005 0200 0130 2020 0136