Rys historyczny

Gmina Nowy Kawęczyn położona jest w obszarze historycznie należącym do Mazowsza. Odkryte ślady wskazują na bardzo wczesne pojawienie się na tym terenie osadnictwa, czego dowodem są grodziska wczesnośredniowieczne odkryte w Starej Rawie i Dzwonkowicach.

Obszar dzisiejszej Gminy Nowy Kawęczyn położony był na terenie Województwa Rawskiego (funkcjonowało ono od XV wieku do rozbiorów). Składało się ono z trzech ziem, z których każda dzieliła się na dwa powiaty:

  • ziemia rawska – z powiatami rawskim i bielskim,
  • ziemia gostynińska – z powiatami gostynińskim i gąbińskim,
  • ziemia sochaczewska – z powiatami sochaczewskim i mszczonowskim.

Ziemie dzisiejszej Gminy przynależały do powiatu rawskiego. Były to ziemie ówczesnej gminy Doleck i parafii Stara Rawa. Gdy w 1866r. utworzono powiat skierniewicki, gmina Doleck wraz z całą północną częścią powiatu rawskiego weszła w skład nowo utworzonego powiatu. Doleck pozostał siedzibą władz gminnych do 1954r. tj. do czasu likwidacji gmin i utworzenia gromad. Siedzibę władz gromadzkich przeniesiono wówczas do wsi położonej w samym centrum gromady, czyli Kawęczyna Nowego. W latach 1972-1975 przeprowadzono nowy podział administracyjny, który ustanowił dwustopniowy podział na województwa i gminy. Została wtedy utworzona Gmina Nowy Kawęczyn z siedzibą we wsi Nowy Kawęczyn.