zielone tło z napisem informacja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca grypy ptaków.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca objawów wysoce zjadliwej grypy ptaków i obowiązujących zasad bioasekuracji.

sprawdź również

Wymiana wodomierzy w miejscowości Suliszew

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje mieszkańców miejscowości Suliszew, że w okresie 20-29 września 2023 …