fot. www.wycieczki-rowerowe.blogspot.com

Rezerwat przyrody “Rawka”

Rezerwat przyrody “Rawka” został utworzony w oparciu o Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Obejmuje on rzekę Rawke od jej źródeł do ujścia, o długości 97 km wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Rokity, Grabianki oraz przybrzeżnymi pasami terenu o szerokości 10 m. Powierzchnia rezerwatu wynosi: 487 ha.   Położony jest na terenie czterech powiatów: brzezińskiego, tomaszowskiego, rawskiego i skierniewickiego (w tym częściowo na terenie naszej gminy).

Rzeka Rawka wraz z doliną i dopływami jest jednym z najcenniejszych elementów przyrody w tej części Polski. Stwierdzono tu ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich co najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej. Wśród roślin chronionych można wymienić: grzybień biały, grążel żółty, kukułka szerokolistna, konwalia majowa.

Rezerwat Rawka to także miejsce lęgu dla około 100 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługują tu: bąk, bocian czarny, bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, kropiatka i zimorodek.

Wśród ssaków związanych z rzeką wymienić można bobry oraz wydry. Bobry zostały introdukowane w 1983r. i w krótkim czasie rozprzestrzeniły wzdłuż całej rzeki i dolnych odcinków jej dopływów. Ze względu na szybki nurt Rawki gnieżdżą się w norach wykopanych w wysokich piaszczystych brzegach. Pierwsze tamy pojawiły  natomiast na dopływach  Rawki – Chojnatce oraz Rokicie, na której powstało jezioro zaporowe.

Wypłycone starorzecza oraz płytkie rozlewiska dość licznie zasiedla kumak nizinny. Niektóre gatunki płazów, np. Traszka grzebieniasta, zwyczajna, żaba trawnaczy moczarowa gromadzą się tu licznie w okresie godowym.

Należy wspomnieć, iż nurt samej Rawki jest miejscem występowania 18 gatunków ryb.

źródła:
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1983r. Nr 39, poz. 230).
http://przyroda.polska.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/