Książka adresowa

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie

Nowy Kawęczyn 32,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel./fax. 46 831 42 89

e-mail. sekretariat@ugkaweczyn.pl

www.ugkaweczyn.pl

www.ugkaweczyn.pl/bip

Gminny zespół ds. oświaty

Nowy Kawęczyn 32,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 50

e-mail: edukacja@ugkaweczyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nowy Kawęczyn 32,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 36

e-mail: gops@ugkaweczyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

Nowy Kawęczyn 31A

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 880 94 21

fax. 46 880 94 23

e-mail: biblioteka_nk@o2.pl

www.nowykaweczyn.naszabiblioteka.com

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze

Nowy Dwór Parcela 61,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 11

e-mail: nowy-dwor@wp.pl

www.spnowydwor.pl

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie

Trzcianna 14,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel./fax. 46 831 42 91

e-mail: sptrzcianna@op.pl

www.sptrzcianna.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

Strzyboga 29,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel./fax.  46 831 41 02

e-mail: sekretariat@sp-strzyboga.pl

www.sp-strzyboga.pl

Policja

Rewir Dzielnicowych w Bolimowie Wydziału Prewencji KMP Skierniewice

99-417 Bolimów, ul. Farna 6
tel./fax 046 838 03 77

Nowy Kawęczyn – Remiza OSP I piętro, mała sala
poniedziałek godz. 9:30-10:30
czwartek godz. 14:30-15:30
dzielnicowy sierż. szt. Katarzyna Lewandowska
tel. sł. 690 115 373

Straż Pożarna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Aleja Macieja Rataja 4,

96-100 Skierniewice
tel. 46 833 36 11
faks 046 832 57 62
email: kmpsp17@straz.lodz.pl

Ośrodek Zdrowia

Nowy Kawęczyn 1,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 29

Apteka

Nowy Kawęczyn 1,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 833 80 98,

607 40 88 40

Bank Spółdzielczy

Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 8314140

www.bsskierniewice.pl

Poczta

Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 52

Parafia Rzymskokatolicka

św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Stara Rawa 31,

96-115 Nowy Kawęczyn

tel./fax 46 831 41 69

www.parafia-stararawa.cba.pl

SKR

Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 28

Zakład Weterynaryjny

Nowy Kawęczyn 33
96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 608 28 79 66

Usługi Rakarskie

tel. 46 814 25 25

604 984 442

Starostwo Powiatowe

ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6,

96-100 Skierniewice
tel. 468345915

e-mail: starosta@powiat-skierniewice.pl
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl

www.powiat-skierniewice.pl

KRUS

ul. Mszczonowska 33/35,

96-100 Skierniewice
tel./fax. 46 832 40 24; 832 40 23

skierniewice@krus.gov.pl

www.krus.gov.pl

ZUS

Al. Niepodległości 5,

96-100 Skierniewice

tel. 22 560 16 00

www.zus.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Joachima Lelewela 5,

96-100 Skierniewice

tel. 46 834 99 27

www.arimr.gov.pl