Baza sportowa Gminy Nowy Kawęczyn

Baza sportowa Gminy Nowy Kawęczyn składa się z następujących obiektów:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze:

 • hala sportowa;
 • boisko do gry w piłkę nożną;
 • sportowa sala zabaw dla dzieci;
 • plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia: sprężynowce, huśtawka dwuosobowa, huśtawka wagowa, urządzenie wielofunkcyjne, piaskownica

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie:

 • hala sportowa;
 • pełnowymiarowe boisko sportowe do gry w piłkę nożną wraz trybunami;
 • sportowa sala zabaw dla dzieci;
 • plac zabaw wyposażony w zestawy zabawowe, piaskownicę, sprężynowce, karuzelę, huśtawkę dwuosobową

Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze:

 • hala sportowa;
 • siłownia;
 • sala judo;
 • Kompleks boisk sportowych  „ORLIK”  przeznaczony do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykową, piłkę ręczną oraz tenisa ziemnego.

GODZINY OTWARCIA BOISKA „ORLIK”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

15:00 – 16:00

rezerwacja

16:00 – 17:00

rezerwacja

rezerwacja

17:00 -18:00

rezerwacja

18:00 -19:00

rezerwacja

rezerwacja

19:00 -20:00

rezerwacja

rezerwacja

20:00 -21:00

x

x

x

rezerwacja

21:00 -22:00

x

x

x

rezerwacja

x

x

x

Obiekty sportowe przy szkołach w godzinach zajęć lekcyjnych służą uczniom szkół, natomiast poza zajęciami szkolnymi z obiektów mogą korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy. Chęć skorzystania z hali sportowej lub boiska należy wcześniej zgłosić do Dyrektora szkoły.

Na obiektach sportowych odbywają się rozgrywki w piłkę nożną, w piłkę siatkową. Uczestnikami  rozgrywek są zarówno dzieci i młodzież w wieku szkolnym, jak również zorganizowane drużyny składające się z mieszkańców poszczególnych miejscowości (sołectw) z terenu gminy.

Zajęcia oraz rozgrywki sportowe są okazją do rozwijania umiejętności osób aktywnie uczestniczących w zajęciach, a także wpływają na kształtowanie charakteru oraz relacji między uczestnikami. Dostępność bazy sportowej przyczyniła się do popularyzowania sportu wśród mieszkańców gminy, wdrażania dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uczestnictwo gminy w Programie TENIS 10 NA ORLIKACH daje możliwość i zachęca najmłodszych mieszkańców gminy do rozpoczęcia przygody z tenisem ziemnym.

Zapraszamy wszystkich chętnych na pełne energii zajęcia taneczne ZUMBY, które odbywają się w szkołach podstawowych w Nowym Dworze i w Trzciannie dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki. Szczegółowych informacji udzielają Dyrektorzy szkół.

Telefony kontaktowe:

 • hala sportowa oraz boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze: Dyrektor szkoły p. Barbara Smolarek, tel. 46 831 41 11 lub 695 304 496.
 • hala sportowa oraz boisko przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie: Dyrektor szkoły p. Monika Madej, tel. 46 831 42 91.
 • hala sportowa przy Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze, siłownia, sala judo: Dyrektor szkoły p. Karolina Hanuszkiewicz tel. 46 831 41 02.
 • Boisko „ORLIK” przy Gimnazjum w Strzybodze: Animatorzy p. Artur Osadowski tel. 605 723 654, p. Robert Dobczyk tel. 607 117 041.