Informacje i deklaracja do pobrania

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

W ostatnim czasie Wójt Gminy podpisał 2 umowy na realizację inwestycji drogowych. Pierwsza z nich …