Opłata za wodę i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn  od 18 listopada 2022 r.:

  • cena dostarczonej wody wynosi:   2,53zł/m³ brutto
  • cena odebranych ścieków wynosi:   5,58zł/m³ brutto

Od 1 stycznia 2023 r. opłata za wywóz nieczystości ciekłych będzie wynosić 139,89 zł/za beczkę netto (150,00 zł/za beczkę brutto), zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/245/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 9 listopada 2022 r.w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Nowy Kawęczyn zestawem asenizacyjnym stanowiącym własność Gminy Nowy Kawęczyn (link do uchwały: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=563510)

Jednocześnie przypominamy o możliwości odbioru nieczystości ciekłych przez podmioty posiadające aktualne pozwolenia (WYKAZ PODMIOTÓW)

 

sprawdź również

szambiarka

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie …