Opłata za odpady komunalne

Wraz z nowym rokiem 2024 zmianie ulegają terminy odbioru odpadów od mieszkańców gminy.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi kalendarzami odbioru odpadów na rok 2024.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni wystawiać pojemniki w wyznaczonych dniach w godz. od 6.00 do 20.00.

Opłaty obowiązujące w 2024 r. (nie ulegają zmianie względem roku 2023)

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne: stawka podstawowa 28 zł/os na miesiąc, stawka po zwolnieniach 24 zł/os na miesiąc (link do uchwały:  Uchwała Nr XXVI/184/2021)

2. Budynki przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: gospodarowanie selektywne odpadami 191 zł/rok, gospodarowanie nieselektywne odpadami 382 zł/rok (link do uchwały: Uchwała Nr XXVI/185/2021)

Link do pobrania deklaracji:  DEKLARACJA

PSZOK Julków (link: https://eko-region.pl/pszok-i/oddzial-skierniewice/)

Dodatkowo przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce:

  • odpady komunalne (zmieszane) należy wystawiać w pojemniku zielonym z pomarańczową klapą lub w szarym;
  • szkło w pojemniku zielonym;
  • tworzywa i zmieszane odpady opakowaniowe w pojemniku żółtym (całym);
  • papier w worku niebieskim;
  • odpady bio w pojemniku brązowym.

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.:

Nr kalendarza 28: Adamów, Budy Trzcińskie, Podstrobów, Podtrzcianna, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Nowa Trzcianna

Nr kalendarza 29: Doleck, Dzwonkowice, Dukaczew, Esterka, Kawęczyn B, Nowy Dwór-Parcela, Marianka, Marianów, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża

Nr Kalendarza 30: Rzędków, Stary Rzędków, Nowy Rzędków, Strzyboga, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Franciszkany, Nowa Trzcianna

sprawdź również

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy …