Opłata za odpady komunalne

Opłaty obowiązujące w 2022 r.

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne: stawka podstawowa 28 zł/os na miesiąc, stawka po zwolnieniach 24 zł/os na miesiąc. (link do uchwały: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=543601)

2. Budynki przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: gospodarowanie selektywne odpadami 191 zł/rok, gospodarowanie nieselektywne odpadami 382 zł/rok (link do uchwały: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=543602)

Link do pobrania deklaracji:  http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=534378

Harmonogram odbioru odpadów

sprawdź również

Zaproszenie na zebranie mieszkańców wsi Franciszkany i Podfranciszkany

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza mieszkańców miejscowości Franciszkany i Podfranciszkany na zebranie w dniu 27 …