Home / Struktura urzędu

Struktura urzędu

WÓJT GMINY

Włodzimierz Ciok

tel. (46) 831-42-89

 


SEKRETARZ GMINY

Sylwia Pijanka

tel. (46) 831-42-89 wewn. 15

 


REFERAT FINANSOWY

Zofia Cieślak – Skarbnik Gminy pełniący funkcję Kierownika Referatu Finansowego

tel. (46) 831-42-89 wewn. 14

 


RADCA PRAWNY

Justyna Supera-Steinhauer

tel. (46) 831-42-89 wewn. 15

 


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Piotr Adamczyk – p.o. Kierownika

tel. (46) 831-42-89 wewn. 11

 


SAMODZIELNE STANOWISKO DS ORGANIZACYJNYCH I OBYWATELSKICH

Elżbieta Bednarek – Inspektor

tel. (46) 831-42-89

 


SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ

Tomasz Krupiński – Inspektor

tel. (46) 831-42-89 wewn. 15

 


SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBSŁUGI RADY GMINY

Katarzyna Sawicka – Referent

tel. (46) 831-42-89 wewn. 16

 


URZĄD STANU CYWILNEGO

Bożena Zakonnik – Kierownik

tel. (46) 831-42-89 wewn. 16