Home / Struktura urzędu

Struktura urzędu

WÓJT GMINY:

Włodzimierz Ciok

tel. (46) 831-42-89


SEKRETARZ GMINY:

Sylwia Pijanka

tel. (46)831-42-89 wewn. 15


REFERAT FINANSOWY:

Zofia Cieślak – Skarbnik Gminy pełniący funkcję Kierownika Referatu Finansowego

tel. (46) 831-42-89 wewn. 14


RADCA PRAWNY:

Justyna Supera-Steinhauer

tel. (46) 831-42-89 wewn. 15


REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI:

Rafał Szmigielski – Kierownik

tel. (46) 831-42-89 wewn. 17


SAMODZIELNE STANOWISKO DS ORGANIZACYJNYCH I OBYWATELSKICH:

Elżbieta Bednarek – Inspektor

tel. (46) 831-42-89


SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ:

Tomasz Krupiński – Inspektor

tel. (46) 831-42-89 wewn. 16


SAMODZIELNE STANOWISKO DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI:

Piotr Adamczyk – Inspektor

tel. (46) 831-42-89 wewn. 11


URZĄD STANU CYWILNEGO:

Bożena Zakonnik – Kierownik

tel. (46) 831-42-89 wewn. 16.