pixabay.com

Zaproszenie na zebranie mieszkańców wsi Franciszkany i Podfranciszkany

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza mieszkańców miejscowości Franciszkany i Podfranciszkany na zebranie w dniu 27 lipca 2022 roku.

Spotkanie odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Franciszkany o godzinie 20-tej.

Tematem zebrania będą warunki przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …