Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie

p.o. Kierownika: Ilona Osówniak

Adres: Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

tel: (46) 831 41 36

fax: (46) 831 42 89

e-mail: gops@ugkaweczyn.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30,
czwartek: 7.30 – 16.30,
piątek: 7.30 – 14.30.