Bez kategorii

Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

zielone tło z napisem informacja

W ostatnim czasie Wójt Gminy podpisał 2 umowy na realizację inwestycji drogowych. Pierwsza z nich dotyczy remontu dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707. Długość remontowanej jezdni: odcinek A: 1.422,00 m odcinek B: 3.170,00 m Razem: 4.592,00 …

Więcej