Skład Rady Gminy w Nowym Kawęczynie – Kadencja 2014-2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Małgorzata Meszka Przewodnicząca Rady Gminy

2.

Dariusz Walendzik Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

3.

Jacek Długosz Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

4.

Bogumiła Dyszkowska Członek Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

5.

Agnieszka Firmanty Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

Wiesław Grabowski Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Rewizyjnej

7.

Katarzyna Grzejszczak Przewodnicząca Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

8.

Lucyna Kalisiak Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Rewizyjnej

9.

Jan Kalisz Zastępca Przewodniczącej Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

10.

Barbara Marcinkowska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

11.

Antoni Michalski Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

12.

Paweł Nowakowski Członek Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

13.

Jarosław Pawlak Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

14.

Tadeusz Piątkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

15.

Agata Wrzodak Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu