Gminny Zespół do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie

Dyrektor: Katarzyna Sikora

Adres: Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

tel: (46) 831 41 50
fax: (46) 831 42 89

e-mail: edukacja@ugkaweczyn.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 16.30
piątek: 7.30 – 14.30