Home / Aktualności

Aktualności

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Upowszechnianie… Continue Reading Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Więcej

Szkolenie z zasad przyznawania płatności obszarowych

Biuro Powiatowe ARiMR w Skierniewicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego ŁODR w Skierniewicach zapraszają  na szkolenie dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w dniu 13 marca 2019 roku, w sali OSP w Nowym Kawęczynie, o godzinie 10:00. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi: Najważniejsze zmiany w… Continue Reading Szkolenie z zasad przyznawania płatności obszarowych

Więcej