Home / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

kalkulator na dokumentach

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w URZĘDZIE GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE Stanowisko pracy: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – PEŁNY ETAT. Planowany termin zatrudniania – 1 lipca 2021r. Termin składania aplikacji upływa w dniu 24 maja 2021 r. Link… Continue Reading OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

piłka nożna na bpisku

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w zakresie: Upowszechniania… Continue Reading INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

Więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

zielone tło z napisem informacja

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn. Lp. Nr działki Pow. ha Nr Kw: LD1H/000… Położenie-obręb ewidencyjny Opis nieruchomości – przeznaczenie w MPZP Cena nieruchomości Netto (PLN) Wadium 1. 86/3 0,2133 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej nr 707,… Continue Reading OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Więcej