Położenie

Gmina Nowy Kawęczyn leży na Równinie Łowicko-Błońskiej. Usytuowana jest w obrębie województwa łódzkiego, w  środkowo-wschodniej części powiatu skierniewickiego i jest jedną z dziewięciu gmin wiejskich tego powiatu. Sąsiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Nowy Kawęczyn są:

  • – od północy – gmina Puszcza Mariańska (pow. żyrardowski),
  • – od wschodu – gmina Kowiesy (pow. skierniewicki),
  • – od południa – gmina Rawa Mazowiecka (pow. rawski),
  • – od zachodu – gmina Skierniewice (pow. skierniewicki).
  • Wschodnia część gminy leży w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Przyrody Rzeki Rawki.