Ogólna charakterystyka

Gmina Nowy Kawęczyn zajmuje obszar 104,41 km², co stanowi 13,77% ogólnej powierzchni powiatu skierniewickiego. Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym. Dominuje uprawa zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych i warzyw, oraz produkcja żywca wieprzowego, a w mniejszym stopniu także wołowego.

Gminę zamieszkuje 3275 osób, w tym 1646 mężczyzn i 1629 kobiet. Ogólna liczba mieszkańców gminy stanowi 8,67% ludności powiatu (dane GUS 2006).

Na terenie gminy znajduje się 36 miejscowości w ramach 22 sołectw. Są to: Adamów, Budy Trzcińskie, Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Franciszkany, Helenków, Kaczorów, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowa Trzcianna, Nowy Dwór, Nowy Dwór Parcela, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Prandotów, Psary, Raducz, Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Stary Rzędków, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Zglinna Duża i Zglinna Mała. Struktura osadnicza gminy jest zróżnicowana. Obok wsi o skupionej zabudowie, ukształtowanej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, występuje w znacznym stopniu zabudowa rozproszona.

Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest Rawka. W 1983 roku została ona ustanowiona wraz z dziesięciometrowym pasem po obu stronach rezerwatem przyrody. Poza tym niewielki fragment północno-wschodniej części gminy leży na obszarze utworzonego w 1995 roku Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, którego zasadnicza część znajduje się w powiecie żyrardowskim.