Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Raduczu

15.09.2022 OGŁOSZENIE O - I - PRZETARGU - 10.2022 Raducz

sprawdź również

szambiarka

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie …