Bez kategorii

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zarządzeniem nr 20/2023 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na …

Więcej

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

szambiarka

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź.zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości …

Więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Psary

zielone tło z napisem informacja

Przebudowa drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Psary to druga inwestycja drogowa, która będzie realizowana w najbliższych dniach. W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane: – wykonanie warstw konstrukcyjnych mijanek i poszerzenia jezdni, – ułożenie warstw z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, – wykonanie poboczy. Długość jezdni: 1177,00 …

Więcej

Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

zielone tło z napisem informacja

W ostatnim czasie Wójt Gminy podpisał 2 umowy na realizację inwestycji drogowych. Pierwsza z nich dotyczy remontu dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707. Długość remontowanej jezdni: odcinek A: 1.422,00 m odcinek B: 3.170,00 m Razem: 4.592,00 …

Więcej