Bez kategorii

Aktualne komunikaty powiatowego lekarza weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy psów i kotów i osób zainteresowanych o aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej występowania wścieklizny na terenie kraju Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o podpisaniu Rozporządzenia nr 17/2022 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w województwie łódzkim Informacja o wprowadzonych zakaz nakazach dla …

Więcej

Opłata za odpady komunalne

W roku 2023 harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Nowy Kawęczyn nie ulegnie zmianie. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni wystawiać pojemniki w wyznaczonych dniach w godz. od 6.00 do 20.00. Opłaty obowiązujące w 2023 r. (nie ulegają zmianie względem roku 2022) 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne: stawka podstawowa 28 zł/os na …

Więcej

Opłata za wodę i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn  od 18 listopada 2022 r.: cena dostarczonej wody wynosi:   2,53zł/m³ brutto cena odebranych ścieków wynosi:   5,58zł/m³ brutto Od 1 stycznia 2023 r. opłata za …

Więcej