Bez kategorii

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu w ramach RPO WŁ na lata 2011-2020 – badania profilaktyczne służące wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.” Spotkanie informacyjne odbędzie się: 30 …

Więcej

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu “Kobieta w biznesie”

Projekt realizowany jest przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Termin składania zgłoszeń: od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. Miejsce składania zgłoszeń: Siedziba ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu oraz w siedziba Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220 …

Więcej