Bez kategorii

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu w ramach RPO WŁ na lata 2011-2020 – badania profilaktyczne służące wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.” Spotkanie informacyjne odbędzie się: 30 …

Więcej