Aktualne komunikaty powiatowego lekarza weterynarii

AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ASF u świń i dzików na terenie powiatu skierniewickiego

Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o ptasiej grypie sytuacja w kraju.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o odstrzale dzików 2024 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy psów i kotów i osób zainteresowanych o aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej występowania wścieklizny na terenie kraju

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o podpisaniu Rozporządzenia nr 17/2022 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w województwie łódzkim

Informacja o wprowadzonych zakaz nakazach dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne oraz w celach komercyjnych.

PISMO PIWET.OZZ.5110.UA.3.2022(1) – Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. procedur postępowania ze zwierzętami które towarzyszą uchodźcom z Ukrainy

AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ASF u świń i dzików na terenie kraju

AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ASF u świń i dzików na terenie kraju c.d.

AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ASF u świń i dzików na terenie kraju w styczniu 2022.   c.d.

PIWetz4601.HPAI.1.2020 – grypa ptaków podtypu H5N8

Pismo nr PIWetz4615.4.1.3.165-1.2019

Pismo nr PIWetz.4615.4.1.3.181-3.2019

Pismo nr PIWetz.45615.4.3.182-1.2019

Pismo nr PIWet.z.4615.12.18.2019

Pismo dot. fałszywych kontroli bioasekuracji

Rozporządzenie 12.2018 Wojewody Łodzkiego

PISMO Nr PIWetz4615,4.L375.2018 dot. ASF

131 zasad mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Ulotka – pryszczyca (FMD)

!!! Zapamiętaj !!!

!!! ZASADY – Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – Wirus-przeżywalność.

ASF PROGRAM 2018

ASF ULOTKA

Bioasekuracja ASF – Wytyczne dla myśliwych

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Rozporządzenie MRiRW BIOASEKURACJA

Ulotka – Znalezienie padłego dzika-Postępowanie.

Ulotka ASF – Zasady ochrony stad

Ulotka dla hodowców trzody chlewnej

ULOTKA ZASADY BIOASEKURACJI

Załącznik nr 1 Dokumentacja przeglądu budynków

Załącznik nr 2 Rejestr środków transportu

Załącznik nr 3 Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

Załącznik nr 4 Lista preparatów do dezynfekcji rąk

Załącznik nr 6 Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Załącznik nr 7 Wzór spisu świń

Zasady ochrony świń

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach – IBR/IPV oraz BVD MD

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii – IBR/IPV oraz BVD MD

sprawdź również

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy …