Home / Bez kategorii / Aktualne komunikaty powiatowego lekarza weterynarii

Aktualne komunikaty powiatowego lekarza weterynarii

Pismo dot. fałszywych kontroli bioasekuracji

Rozporządzenie 12.2018 Wojewody Łodzkiego

PISMO Nr PIWetz4615,4.L375.2018 dot. ASF

131 zasad mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Ulotka – pryszczyca (FMD)

!!! Zapamiętaj !!!

!!! ZASADY – Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – Wirus-przeżywalność.

ASF PROGRAM 2018

ASF ULOTKA

Bioasekuracja ASF – Wytyczne dla myśliwych

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Rozporządzenie MRiRW BIOASEKURACJA

Ulotka – Znalezienie padłego dzika-Postępowanie.

Ulotka ASF – Zasady ochrony stad

Ulotka dla hodowców trzody chlewnej

ULOTKA ZASADY BIOASEKURACJI

Załącznik nr 1 Dokumentacja przeglądu budynków

Załącznik nr 2 Rejestr środków transportu

Załącznik nr 3 Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

Załącznik nr 4 Lista preparatów do dezynfekcji rąk

Załącznik nr 6 Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Załącznik nr 7 Wzór spisu świń

Zasady ochrony świń

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach – IBR/IPV oraz BVD MD

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii – IBR/IPV oraz BVD MD

sprawdź również

Internetowe Konto Pacjenta