www.pixabay.com

Gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w terenu gminy Nowy Kawęczyn zostały rozegrane w dniu 3 maja 2019 r. na boisku sportowym  w miejscowości Trzcianna. Organizowane były przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Kawęczynie, Gminę Nowy Kawęczyn oraz gospodarzy zawodów jednostkę OSP w Nowym Dworze.

Swoje reprezentacje wystawiły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy : OSP Franciszkany, OSP Nowy Kawęczyn, OSP Nowy Dwór, OSP Trzcianna, OSP Stara Rawa,                             OSP Stary Rzędków oraz OSP Suliszew.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze KM PSP w Skierniewicach, a sędzią głównym zawodów był : mł. bryg. Sławomir Majka.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach : sztafeta pożarnicza 7 x 50 m  z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe tzw. bojówka.

Klasyfikacja końcowa jednostek OSP w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych rozegranych w 2019 r. przedstawia się następująco  :

  1. miejsce OSP Stara Rawa           – uzyskując wynik             –           110,45 pkt.
  2. miejsce OSP Franciszkany       – uzyskując wynik             –           112,60 pkt.
  3. miejsce OSP Stary Rzędków    – uzyskując wynik             –           119,37 pkt.
  4. miejsce OSP Nowy Kawęczyn – uzyskując wynik             –           121,20 pkt.
  5. miejsce OSP Trzcianna               – uzyskując wynik            –           126,15 pkt.
  6. miejsce OSP Suliszew                  – uzyskując wynik            –           149,55 pkt.
  7. miejsce OSP Nowy Dwór            – uzyskując wynik            –           150,14 pkt.

 

 

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko