zielone tło z napisem informacja

Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

W ostatnim czasie Wójt Gminy podpisał 2 umowy na realizację inwestycji drogowych. Pierwsza z nich dotyczy remontu dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707.

Długość remontowanej jezdni:

odcinek A: 1.422,00 m

odcinek B: 3.170,00 m

Razem: 4.592,00 m

W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane:

– remont warstw wyrównawczych z betonu asfaltowego,

– remont warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

– uzupełninie istniejących poboczy.

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

kwota dofinansowania wynosi : 2 082 372,07 zł

całkowita wartość inwestycji: 2 191 970,60 zł

Roboty drogowe mające na celu realizację powyższej inwestycji rozpoczną się w najbliższych dniach.

28.12.2022 na stronę dukaczew

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …