zielone tło z napisem informacja

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2017 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w dwóch terminach:

w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich   kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do  28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2017 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na l  1 oleju.

Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz na stronie http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju nr 3 lub telefonicznie 46 831 42 89 wew. 13 .

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …