wykrzyknik
https://pixabay.com/pl

Przerwa w dostawie wody w dniu 25.04.2024 r. w miejscowości Rzędków

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) prac na gminnej sieci wodociągowej informujemy, że w godzinach 8:30-12:00 dla miejscowości Rzędków mogą nastąpić przerwy w dostawie wody i/lub spadki ciśnienia.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko