wykrzyknik
https://pixabay.com/pl

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowości Suliszew

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej informujemy, że w godzinach 14:00-18:00 dla miejscowości Suliszew mogą nastąpić przerwy w dostawie wody i/lub spadki ciśnienia.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko