Raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2020

Raport z konsultacji społecznych

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”