Raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2020

Raport z konsultacji społecznych

sprawdź również

WAŻNE!!! Dotyczy konsumentów wody z wodociągu w Kolonii Starorawskiej