zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WYŁOŻENIE-projekt obwieszczenia o studium_Nowy Kawęczyn

 

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody w dniu 25.04.2024 r. w miejscowości Rzędków

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) prac na gminnej …