ZBIÓRKA AZBESTU

Wójt  Gminy  Nowy Kawęczyn informuje  mieszkańców Gminy  Nowy Kawęczyn o nieodpłatnym przeprowadzeniu zbiórki  wyrobów zawierających azbest w roku 2017 . Właściciele  posesji, na których  zalegają odpady zawierające azbest ( zdjęte już z dachów, a niezgłoszone do dnia dzisiejszego do odbioru  przez Gminę), proszeni są o złożenie do  Urzędu Gminy  załączonego wniosku w  nieprzekraczalnym  terminie do 20 lutego 2017 r.

Informacja  nie dotyczy wniosków, które zostały złożone do Urzędu Gminy w roku 2015 i 2016 .

sprawdź również

Poszukiwany dom dla porzuconych szczeniaków!

Pilnie poszukiwane domy dla szczeniaków. Dwa z nich są już zarezerwowane, ale bez domu pozostały …