zielone tło z napisem informacja

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wyłączenia obszarów objętych ograniczeniami ASF

Gminy: Głuchów, Maków, Lipce Reymontowskie, Słupia, Skierniewice, Godzianów, NOWY KAWĘCZYN, miasto Skierniewice zostały wyłączone z obszarów objętych ograniczeniami (kolor biały na mapie występowania ASF)!!!

PISMO PIWET.OZZ.5101.2.12023(69.1) UG

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”