Katarzyna Sawicka

Edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza

dym z komina - smog

Zgodnie z uchwalonym Programem Ochrony Powietrza i Planem działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej gminy są zobowiązane do realizacji działań mających m.in. na celu prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z ochroną powietrza. W grudniu nasza Gmina stworzyła ulotki dotyczące ochrony powietrza, chcemy w ten sposób dotrzeć  do mieszkańców Gminy ze skondensowaną dawką …

Więcej