Home / Sylwia Pijanka (strona 13)

Sylwia Pijanka

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE W dniu 11 lutego 2020 roku z powodu prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości SULISZEW. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody nastąpi między godz.9.00 a godz.11.00 Po zakończeniu prac nastąpi przepłukanie sieci wodociągowej. Proszę o przepłukanie we własnym zakresie domowych sieci przyłączeniowych.

Więcej

Informacja o awarii wodociągu i pogorszeniu jakości wody

OGŁOSZENIE W dniu 6 lutego 2020 roku z powodu awarii wodociągu, jakość wody ulegnie pogorszeniu w miejscowościach PRANDOTÓW, RAWICZÓW, PODTRZCIANNA I STRZYBOGA. Po usunięciu usterki nastąpi przepłukanie sieci wodociągowej. Proszę o przepłukanie we własnym zakresie domowych sieci przyłączeniowych.

Więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2020. Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997… Continue Reading Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DNIU 27 STYCZNIA 2020 R.

OGŁOSZENIE   W dniu 27 stycznia 2020 roku z powodu awarii wodociągu nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach NOWY RZĘDKÓW i STARY RZĘDKÓW. Przewidywany czas ukończenia naprawy godz.17.00 Po usunięciu usterki nastąpi przepłukanie sieci wodociągowej. Proszę o przepłukanie we własnym zakresie domowych sieci przyłączeniowych.

Więcej