Home / Sylwia Pijanka (strona 12)

Sylwia Pijanka

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2020. Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997… Continue Reading Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DNIU 27 STYCZNIA 2020 R.

OGŁOSZENIE   W dniu 27 stycznia 2020 roku z powodu awarii wodociągu nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach NOWY RZĘDKÓW i STARY RZĘDKÓW. Przewidywany czas ukończenia naprawy godz.17.00 Po usunięciu usterki nastąpi przepłukanie sieci wodociągowej. Proszę o przepłukanie we własnym zakresie domowych sieci przyłączeniowych.

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami w dniu 15 stycznia 2020 r. – relacja

W dniu 15 stycznia 2020 r. w Zglinnej Małej odbyło się spotkanie dotyczące Konsultacji Społecznych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”. W spotkaniu wzięli udział: Włodzimierz Ciok – Wójt Gminy Nowy… Continue Reading Spotkanie z mieszkańcami w dniu 15 stycznia 2020 r. – relacja

Więcej