Warunkowa przydatność do spożycia wody z ujęcia w Kwasowcu

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”