Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023 – 2030

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Nowy Kawęczyn i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn.

W związku z powyższym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.

Formularz ankiety dostępny jest w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie oraz u Sołtysów. Wypełniony formularz ankiety można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Sołtysa.

Załączoną poniżej ankietę można pobrać i wypełnić, a jej skan lub zdjęcie wysłać na adres email: sekretariat@ugkaweczyn.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 30 listopada 2022 r.

Ankieta do pobrania:  Ankieta_Gmina Nowy Kawęczyn_wersja 1.0

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta online:      https://forms.gle/NvE8wMpync7sLHdP6

 

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko