Ogłoszenie – w nawiązaniu do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach w sprawie ujęcia wody w Kolonii Starorawskiej

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko