Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.

otwarty konkurs ofert

 

sprawdź również

Wspieraj lokalnie! Rozlicz PIT, wesprzyj lokalne organizacje pozarządowe – aplikacja do roliczeń

Wspieraj lokalnie! Aplikacja do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych organizacji Gmina Nowy Kawęczyn przystąpiła do …