Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.

otwarty konkurs ofert

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …