zielone tło z napisem informacja

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

nabór

sprawdź również

Wspieraj lokalnie! Rozlicz PIT, wesprzyj lokalne organizacje pozarządowe – aplikacja do roliczeń

Wspieraj lokalnie! Aplikacja do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych organizacji Gmina Nowy Kawęczyn przystąpiła do …