Nowe wzory wniosków do pobrania !

Urząd Gminy informuje o wprowadzeniu nowych wzorów wniosków do pobrania.
Nowe wnioski:
– o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy do pobrania:
– o nadanie nr posesji do pobrania:

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

DECYZJA i Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Skierniewicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Kolonii Starorawskiej