Nowe wzory wniosków do pobrania !

Urząd Gminy informuje o wprowadzeniu nowych wzorów wniosków do pobrania.
Nowe wnioski:
– o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy do pobrania:
– o nadanie nr posesji do pobrania:

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …