Nowe wzory wniosków do pobrania !

Urząd Gminy informuje o wprowadzeniu nowych wzorów wniosków do pobrania.
Nowe wnioski:
– o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy do pobrania:
– o nadanie nr posesji do pobrania:

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …