szambiarka
www.pixabay.com/pl

Wywóz nieczystości ciekłych – zmiana stawki

Urząd Gminy informuje, że od 1 stycznia 2022 roku koszt usługi wywozu nieczystości ciekłych, realizowanej przez gminę, wynosi 125,00zł brutto za 1 beczkę.

Jednocześnie przypominamy o możliwości odbioru nieczystości ciekłych przez podmioty posiadające aktualne pozwolenia.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …