szambiarka
www.pixabay.com/pl

Wywóz nieczystości ciekłych – zmiana stawki

Urząd Gminy informuje, że od 1 stycznia 2022 roku koszt usługi wywozu nieczystości ciekłych, realizowanej przez gminę, wynosi 125,00zł brutto za 1 beczkę.

Jednocześnie przypominamy o możliwości odbioru nieczystości ciekłych przez podmioty posiadające aktualne pozwolenia.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

DECYZJA i Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Skierniewicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Kolonii Starorawskiej