Home / admin

admin

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony serwisu ugkaweczyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu http://www.ugkaweczyn.pl   Data publikacji strony internetowej: 07.03.2014 Data… Continue Reading Deklaracja Dostępności

Więcej

Partycypacja w Planowaniu

Aktualne informacje na temat otrzymanego grantu z Fundacji STABILO z TORUNIA w ramach udziału Gminy Nowy Kawęczyn w projekcie „PARTYCYPACJA w PLANOWANIU” Dnia 20 listopada 2019 r. /wczoraj/ otrzymaliśmy informację, że przygotowywany przez nasz gminny zespół konsultacyjny dokument Indywidualnego Planu Konsultacji ostatecznie został zatwierdzony przez  Zespół Ekspertów reprezentujący fundację STABILO… Continue Reading Partycypacja w Planowaniu

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

  Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Gmina Nowy Kawęczyn w ramach ww. zadania zrealizowała w terminie do 10.09.2019 r. odbiór 131,377 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych z… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

Więcej

Aktualne komunikaty powiatowego lekarza weterynarii

PIWetz4601.HPAI.1.2020 – grypa ptaków podtypu H5N8 Pismo nr PIWetz4615.4.1.3.165-1.2019 Pismo nr PIWetz.4615.4.1.3.181-3.2019 Pismo nr PIWetz.45615.4.3.182-1.2019 Pismo nr PIWet.z.4615.12.18.2019 Pismo dot. fałszywych kontroli bioasekuracji Rozporządzenie 12.2018 Wojewody Łodzkiego PISMO Nr PIWetz4615,4.L375.2018 dot. ASF 131 zasad mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń Ulotka – pryszczyca (FMD) !!! Zapamiętaj !!! !!!… Continue Reading Aktualne komunikaty powiatowego lekarza weterynarii

Więcej