NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

Stanowisko pracy: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI – pełny etat,

Termin składania aplikacji upływa w dniu 03 lipca 2017 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze do pobrania poniżej:

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko