NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

Stanowisko pracy: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI – pełny etat,

Termin składania aplikacji upływa w dniu 03 lipca 2017 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze do pobrania poniżej:

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”